Header image

Fag

Fagene som er vist for henholdsvis Idrætslinien og Friluftslinien er alle obligatoriske og supplerer hinanden. Fællesfagene er ligeledes obligatoriske for hhv. Idræts- og Friluftslinien. Det betyder, at alle idrætsstuderende har samtlige beskrevne idrætsfag på Idrætslinien og alle friluftsstuderende har samtlige beskrevne friluftsfag på Friluftslinien.

For at både studerende og undervisere får de optimale forhold for at modtage og give læring følger hermed de retningslinier, der gør sig gældende på Paul Petersens Idrætsinstitut.

 • Retningslinier
  • Samtaler, der ikke har noget med undervisningen at gøre, skal foregå i pauserne og ikke i undervisningstimerne.
  • Spisning skal foregå i pauserne og ikke i undervisningstimerne, drikkevarer må gerne nydes i undervisningstimerne.
  • Toiletbesøg skal foregå i pauserne og ikke i undervisningstimerne.
  • Tasker skal stå på gulvet og ikke på bordet.
  • Lokalet skal ryddes op efter hver undervisningstime.
  • Efter sidste undervisningstime skal lyset slukkes og vinduerne lukkes.